TOWER HOTELL

PRESENTASJON AV MULIGHETSSTUDIE 30.08.2017 FAUSKE

 

Bakgrunn

 

Eksisterende Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen. Hotellet fungerer som Fauskes storstue. Her feires alle livets begivenheter, store og små møter og besøk finner sted. Hotellet ble overtatt av Stadssalg i mars 2016 og har meget godt belegg. Hotellet ligger sentralt plassert mot Sjøgata i Fauske og er foreløpig byens eneste hotell. I tillegg til de mange gjester fra regionen har hotellet besøk av mange turistbusser på vei nordog sørover langs E6. Fauskes posisjon midtveis mellom Trondheim og Nordkapp fyller opp hotellet i turistsesongen (rekord juli 2017 96,3 % belegg). Det er derfor et stort behov for kapasitetsutvidelse. Det er ønskelig å utvide med 240 rom samt å legge til rette for nye markeder samt å kunne arrangere store møter, konferanser og større

kulturarrangementer.

 

Fremfor å utvide eksisterende hotell, ønsker oppdragsgiver å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Det er opprettet et nytt selskap, med arbeidstittelen “Tower hotell AS”. Man ønsker samtidig å se på muligheten for å bygge et nytt kulturhus i tilknytning til hotellet. Kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner kan således utfylle hverandre. Dette kan gi flere positive synergier for begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at hotell- og kulturhusfunksjonene skal ha gjensidig bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen.

 

Oppdragsgiver har valgt Snøhetta som arkitekt for denne mulighetsstudien. Det har vært avholdt et møte i forkant med kommunens administrasjon og ordfører. Kommunen stiller seg positive til planene for nytt hotell og mener det er interessant å se på kulturhusfunksjoner i tilknytning til hotellet.

 

Fauske kommune har ikke utlyst noen oppgave for nye kulturhusfunksjoner eller bestemt hvilke funksjoner som evt. skal utvides og hvordan. Dette er således oppdragsgivers eget initiativ å utrede mulighetene for sambruk. Mulighetsstudien er basert på et program utarbeidet av Snøhetta og oppdragsgiver i

fellesskap. Programmet er ikke endelig, men vil være veiledende og gir oppdragsgiver et underlag som kan diskuteres med Fauske kommune. Mulighetsstudien har ønsket å teste områdets tålegrense i forhold til program, eiendomsforhold, trafikk og byplan. Det foreløpige programmet har gjennom prosessen resultert i et arealoppsett og bruk av tomteareal som kan være veiledende for videre arbeid med prosjektet.

 

Prosjektet

 

Tower hotell ligger som et slankt, høyt volum ut i sjøen, i forlengelsen av siktlinjen ned Leitebakken. Hotellet fremstår spektakulært med sine 24 etasjer og 76 meter over havet, men underordner seg byplanen og etablerer et nytt offentlig plassrom; Bygulvet beveger seg som en pir ut i sjøen, mellom det eksisterende hotellet, Kulturhuset og det nye hotellet.

 

Bygulvet krysser eksisterende havnepromenade og utvider plassrommet ytterligere. Hele bygulvet, helt ut til ytterst på piren skal være offentlig tilgjengelig. Her skal man kunne rusle rundt og kanskje spise på byens nye fiskerestaurant, gå på konsert eller bare nyte en kald øl langs havnepromenaden i solveggen av Kulturhuset. Inne i hotellets lobby kan man oppleve en tidevannspark som tar vann inn med tidevannet i små bassenger. I hotellets 23. etasje finnes en restaurant med spektakulær utsikt 360 grader. På Tower top finnes en velværeavdeling hvor man kan sitte under stjernene rundt ilden eller i en oppvarmet jacuzzi.

 

Alle hotellrommene har utsikt fra gulv til tak, også på baderommene. Interiørene preges av trekledte vegger og himlinger. Mulighetsstudien undersøker hvordan Tower hotell kan ha en utstrakt bruk av tre. Tre er bundet Co2, inneholder ingen miljøgifter, er et levende materiale som puster, lukter godt og er behagelig å ta på. I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland er denne mulighetsstudien del av ”Prosjektet Økt bruk av tre i Nordland”. Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland.

 

Hotellet er plassert i et område med utfordringer i forhold til horisontale vindlaster og jordskjelv. Hotellet skal fundamenteres til fjell med pæler, i tillegg til at det etableres en «plint» med fyllmasser som skal forsterke stabiliteten og etablere bygulvet. Volumets geometri skal utfordre tekniske løsninger og det vil bli undersøkt nye og innovative løsninger for både selve konstruksjonen og materialbruken.

 

Eksisterende og nytt hotell skal komplettere hverandre. Vi ser det som bærekraftig å beholde det eksisterende hotellbygget slik at disse kan utfylle hverandre og danne et hyggelig plassrom mellom seg. Kulturhuset med multisal og kino er et supplement til Fauskes kulturliv og kan være en generator for økt sentrumsaktivitet i Fauske. Sambruken mellom hotellet og Kulturhuset vil kunne aktivisere huset gjennom hele året og døgnet. Kulturhuset står i kontrast til tårnet og er kledd med Fauskes egen marmor. Bruk av lokale materialer er med på å skape lokal identitet, eierskap og ikke minst entusiasme for den flotte lokale marmorens egenskaper.

 

Bygget skal utføres med høy energieffektivitet og ambisiøs miljøstrategi. Man skal undersøke muligheter for å hente fjordvarme for termisk energiproduksjon.

Hovedfokus for dette prosjektet er likevel å bringe liv og entusiasme til Fauske, gjennom god og bærekraftig arkitektur og stor grad av bruksverdi og tilgjengelighet for allmennheten. Prosjektet skal være en gave til Fauske by, til de som bor der, til de som

vil flytte dit og til alle de mange som ønsker å komme på besøk.

 

Hovedfokus for dette prosjektet er likevel å bringe liv og entusiasme til Fauske, gjennom god og bærekraftig arkitektur og stor grad av bruksverdi og tilgjengelighet for allmennheten. Prosjektet skal være en gave til Fauske by, til de som bor der, til de som vil flytte dit og til alle de mange som ønsker å komme på besøk.